Op het Activiteitenplein moet je zijn!

activiteitenplein.png

Na school bezoeken we het Activiteitenplein. In de huiskamer van het activiteitenplein worden de kinderen na schooltijd opgevangen met iets te drinken en een gezonde snack. Vanuit hier gaan de kinderen naar de door hen gekozen activiteit. Bijvoorbeeld:

  • sport en spel
  • circus
  • kinderpersbureau
  • beeldende vorming
  • huiswerkbegeleiding

Het activiteitenplein is toegankelijk voor alle kinderen van 4-13 jaar van Brede School de Zonnewende of uit de wijk Heseveld. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag worden er activiteiten georganiseerd. Via Digiduif wordt u geïnformeerd over de naschoolse activiteiten. De kosten zijn €10,- per gezin per schooljaar. 

Het activiteitenplein is een veilige plek waar naast school en thuis positieve aandacht gegeven wordt en waar kinderen kunnen spelen, leren, ervaringen op kunnen doen en hun talenten kunnen ontplooien. In de huiskamer van het activiteitenplein is altijd een pedagogisch medewerker van welzijnsorganisatie Tandem aanwezig. Stagiaires helpen bij de uitvoering van de verschillende activiteiten.

Het Activiteitenplein geven we vorm samen met ouders

We kunnen graag hulp gebruiken voor de opvang van kinderen. Voor de begeleiding naar de activiteiten en het ondersteunen bij de activiteiten.

Een goed idee?

We zouden het erg leuk vinden als u zelf een activiteit zou wilen organiseren.

Meer informatie?

facebook.pngHet activiteitenplein heeft een eigen facebook-pagina. Geniet maar vaak mee!

  • Pedagogisch medewerker: Zöhre Pekdemir 06-45976898
  • Telefoonnummer huiskamer: 024-3774717