Samenwerkingspartners

Wij zijn de School, KION Peutergroep Zonnewende, Kinderdagopvang en BSO De Zonnebloem van Ikke Ook, UniK, Tandem en Gemeente Nijmegen. Wij werken ook hecht samen met Lindenberg en CESN voor kunst en cultuurlessen, Sportservice voor naschoolse sportactiviteiten en Flex Dansstudio. Wij samen - samen met ouders - om onze kinderen het allerbeste te bieden.

 

conexus.jpgConexus is bevoegd gezag over 30 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Heumen en Nijmegen. Bij Conexus werken ruim 800 medewerkers. Zij hebben de dagelijkse zorg voor onderwijs van ruim 8000 kinderen.

 

KION-logo.pngKION: Stichting Kinderopvang Nijmegen, beheert een groot aantal, over de stad en omgeving verspreid liggende kindercentra. Peuters vanaf twee jaar (en vier maanden) leren de dingen die belangrijk zijn voor een goede start op de basisschool. Je kind komt enkele dagdelen per week. Peutergroepen vallen onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De belastingdienst of de gemeente betaalt met je mee.
Lees verder: Peutergroep Zonnewende

  

deGroeneBSO.jpgBSO De Zonnebloem is een kleinschalige BSO waar vast, bekend en enthousiast personeel werkt. Tevens wordt hier hetzelfde pedagogische beleid gehanteerd als bij de andere Ikke Ook organisaties. De BSO biedt opvang aan kinderen van 4-12 jaar en is er dagelijks plaats voor maximaal 20 kinderen.De locatie is met zorg gekozen, is ruim, gezellig en kindvriendelijk ingericht. Er zijn verschillende ruimtes die ieder een eigen functie hebben. Zo is er de woonhoek, bouwhoek, de toneel/verkleedhoek en het atelier. Prachtig daarnaast is de hoeveelheid opties aan natuurlocaties in de omgeving van de Zonnewende.
Lees verder: Kinderopvang

 

tandem-logo.jpgTandem Welzijn is een netwerk van sociale professionals die werken aan de aansluiting van de eisen vanuit de samenleving op de eigen mogelijkheden van mensen. Professionals die betekenis geven aan relaties die bewoners uit Nijmegen met hen en met elkaar in hun wijk en buurt aangaan. Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar organiseert Tandem samen met andere organisaties leuke activiteiten na schooltijd. Je kunt bijvoorbeeld koken, knutselen, sporten, computeren. Die activiteiten vinden plaats op de Brede school of andere locaties in de wijk, zoals een sportveld of -zaal. In de zomervakantie is er de Tandem Zomertour waarin kinderen en jongeren niet de kans krijgen om zich te vervelen. Want daarvoor is elk jaar het programma veel te leuk en uitdagend. Klik door op activiteiten en de wijk om te achterhalen wat er voor kinderen in de buurt wordt georganiseerd.
Lees verder: Activiteitenplein

 

gemeente-nijmegen.jpgDe Gemeente Nijmegen werkt intensief samen met schoolbesturen en instellingen om een goed onderwijsaanbod te houden, de zorg voor leerlingen te verbeteren, goede kinderopvangvoorzieningen te bieden en schooluitval te bestrijden. Daarnaast investeert gemeente Nijmegen veel in onderwijshuisvesting. Onderwijsgebouwen moeten veilige en gezonde omgevingen zijn voor leraar en leerling. Een belangrijk initiatief van de afgelopen jaren is de vorming van brede scholen, die veel samenwerken met andere maatschappelijke organisaties.

 

lindenberg.jpgDe Lindenberg verzorgt kunstlessen en activiteiten op basisscholen, brede scholen en het voortgezet onderwijs. Zowel onder als na schooltijd, gaan kinderen aan de slag met theater en muziek maken, dansen, schrijven en beeldende kunst. Een aanbod-op-maat en diverse vaste projecten, zoals LEF en het kinderpersbureau, maken deel uit van ons totale aanbod.
Lees verder: Activiteitenplein

 

cesn.jpgCESN: Cultuur en School Nijmegen wil alle leerlingen kennis laten maken met kwaliteitsprogramma's in de 6 kunstdisciplines: muziek, dans, theater, beeldende kunst, audiovisueel en literair. CESN heeft een meerjaren structuur voor een cultureel programma voor alle basisscholen in Nijmegen.
Lees verder: Activiteitenplein

 

Logo-Sportservice-Nijmegen.jpgSportservice Nijmegen geeft informatie over het sportaanbod en zet, vaak in samenwerking met sportverenigingen, projecten en activiteiten op voor mensen die weinig of niet sporten.
Er is speciale aandacht voor jeugd, senioren en mensen met een functiebeperking. Ook ondersteunt Sportservice de sportverenigingen in Nijmegen.
Lees verder: Activiteitenplein


FlexMovesYou.jpg
Flex dansstudio is ook gevestigd in de Zonnewende. Wij zijn hele goede buren samen en altijd erg blij met de betrokkenheid en professionele ondersteuning van Flex bij onze eindmusical. Flex is een energieke studio in Nijmegen onder leiding van Jasmijn Wolfers, afgestudeerd aan de Dansacademie Arnhem als Dansdocent Theaterdans. Een dynamisch team van gediplomeerde en ervaren docenten verzorgt het gevarieerde aanbod van dans-, zang- en bewegingsvormen. Naast het lesaanbod krijgen leerlingen de kans om op te treden en aan allerlei dans- en theateractiviteiten deel te nemen.
Lees verder: Activiteitenplein

 

nim.pngNIM (Nijmeegse instelling voor Maatschappelijk werk) neemt deel aan alle (zorg)netwerken en werkt met veel organisaties samen om dit doel te bereiken. Ook op de Zonnewende is de schoolmaatschappelijk werker wekelijks aanwezig en bereikbaar en via de leerkrachten of de intern begeleider.
Lees verder: Ouders en school

 

logoGGD.jpgDe afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Gelderland-Zuid zet zich in voor een gezonde ontwikkeling van kinderen van 0 tot 19 jaar. De GGD verzorgt iedere eerste maandag van de maand een spreekuur bij De Zonnewende. Dit is van 08.30. tot 09.00. Daarnaast is de GGD betrokken bij Kijk op Kleintjes, het signaleringsinstrument voor de peutergroep en wordt in groep 2 en groep 7 een medisch onderzoek verricht. In groep 5 wordt een logopedisch onderzoek aangeboden.
Zie ook: Kijk op Kleintjes.

Unik-logo.jpgBuitenschoolse Opvang UniK vindt dat iedereen een plek verdient in de maatschappij. Daarom helpen wij ouders en kinderen hun leven in te richten zoals zij dat willen. Tussen de 5 en 18 jaar kunnen kinderen terecht op onze buitenschoolse opvang en vakantie opvang.

 

logo-weeshuis.jpgAl jaren is logopediepraktijk 't Weeshuis gevestigd in de Benedenstad van Nijmegen. Zij behandelen alle voorkomende logopedische problemen. Vanaf april 2017 is ook in Heseveld op de Zonnewende een dependance geopend om logopedische begeleiding te verzorgen voor mensen uit de wijk. Zij zijn op  woensdag- en donderdagochtend van 08.30u - 12.30u aanwezig.